SAMEN SLAGEN

De scholengroep Petrus & Paulus Oostende wil bouwen aan een warm schoolklimaat. We willen hecht samenwerken zodat iedereen slaagt in een gelukkig leven. We willen talenten laten ontluiken met het oog op het brengen van meerwaarde in de samenleving.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

De missie en visie vormen onze vuurtoren en de waarden zijn ons kompas. Alle schoolactoren hebben de opdracht om de juiste vaarroutes uit te werken. Samen bewegen we als één vloot met verschillende boten en formaties naar dezelfde bestemming.

SAMEN GRENZEN
VERLEGGEN
SAMEN GROEIEN
SAMEN INNOVEREN

ONZE WAARDEN

IEDEREEN TELT, DAT TELT

We gaan warm en stijlvol met elkaar om. We zijn ons bewust van de unieke waarde van elke jongere en elke medewerker.

WE GAAN VOOR KWALITEIT IN AL ONZE PROCESSEN

We willen ons onderscheiden door innoverend onderwijs dat bouwt op de kracht van traditie. We gaan voor relatiekwaliteit in onze contacten.

WE ZIJN BRUGGENBOUWERS

Alle kansen om samen te werken met collega’s, ouders, andere scholen en externe partners grijpen we aan.

WE GAAN VOOR SYNERGIE: 1 + 1 = 3

We staan open voor nieuwe onverwachte uitdagingen. Synergie is bij ons de motor voor innovatie.

WE GAAN VOOR ZELFZORG MET EEN ACCENT

Het christelijk zingevingskader in dialoog met andere religies is onze inspiratiebron.

DIENSTBAAR DIRECTIETEAM
EN RAAD VAN BESTUUR

SAMENWERKING OP DE EERSTE PLAATS

We overleggen op professionele wijze zodat de genomen beslissingen onze missie helpen realiseren.

DE CREATIE VAN EEN THUISOMGEVING VOOR LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN

Het middenkader, de directie en de raad van bestuur engageren zich om de best mogelijke leer- en leefomgeving te creëren.

ZORG VOOR OMGEVINGSFACTOREN

Een correct financieel, logistiek en administratief beleid zorgt ervaar dat de scholengroep in Oostende haar eigen unieke plaats inneemt als een sterke pedagogische actor.

LEERKRACHTEN EN ONDERSTEUNEND
PERSONEEL
MAKEN HET VERSCHIL

IN DIALOOG MAKEN WE VAN PROBLEMEN UITDAGINGEN

In overleg zoeken we naar de beste manieren om onze missie te realiseren.

IEDEREEN WORDT GEHOORD EN GEWAARDEERD

We benutten alle kansen om samen te werken en samen te overleggen.

SAMEN ORGANISEREN WE DE SCHOOL ZO EFFICIËNT MOGELIJK

Het directieteam staat open voor alle suggesties om het schoolproces te organiseren en onze missie te realiseren.

LEERLINGEN OP DE EERSTE PLAATS

EEN SCHOOLKLIMAAT WAAR
ELKE LEERLING ZICH THUIS VOELT

We helpen de leerlingen hun mogelijkheden te ontdekken en bieden een omkadering die het beste uit hen haalt.

GRENZEN VERLEGGEN

We dagen ze uit om te slagen door zich in te zetten, te experimenteren en te ondernemen.

STIMULEREN OM SAMEN TE WERKEN

We willen de leerlingen veerkrachtig maken zodat ze met een open blik klaar zijn voor de grote uitdagingen van morgen.

KWALITATIEF, INNOVATIEF
EN BREED ONDERWIJSAANBOD

Een brede waaier van vormingen bereidt de leerlingen voor op de wereld van morgen.